Addenda, errata en feed back

#Interbellumboek Mes pp. 462-463

Sinds het verschijnen van De genade van de steiger in 2013 heb ik heel wat terugkoppeling gekregen. Het is de bedoeling om daar een puntsgewijs overzicht van te maken, zodat het boek als naslagwerk actueel blijft. In één moeite door kunnen dan een paar hinderlijke omissies weggenomen worden. Dit proces is in wording.

Ondertussen ontwikkelen zich ook via de sociale media aardige gesprekken, waarvan ik er hier een plaats.

Eugen Laudy, kuisweg Martinuskerk Heerlen, foto Diana Nieuwold 2016
Eugen Laudy, Kruisweg Martinuskerk Heerlen, foto Diana Nieuwold 2016. Gedachtewisseling op Kerkfotografie, de pagina van Diana Nieuwold op Facebook. Sander van Daal attendeerde me erop dat dit geen werk van Charles Eyck is maar van Eugene Laudy.

Nieuwe inzichten en vondsten
  • Uit het Dunselmanarchief, dat berust bij de stichting Museum Amstelkring | Ons’ Lieve Heer op Solder (nummer Pt.Br.53), blijkt dat de toeschrijving van de uitmonstering in de Jozefkerk van Noordwijkerhout aan Jan Dunselman niet correct is. Op de achterkant van de foto staat de naam vermeld van Kees Dunselman.
  • Voordat Antoon Derkinderen het gebruik van grote partijen blank glas toepaste in de trappenhal van het gebouw van Karel de Bazel aan de Vijzelstraat te Amsterdam – naar ik in 2013 nog meende als eerste – had zijn vriend Joseph Cuypers iets dergelijks in 1898 al gedaan met de engelenramen in de nieuwe Bavo te Haarlem. Beiden lieten zich inspireren door het voorbeeld van de Goudse Glazen die in 1885 model hadden gestaan voor de ramen in de Voorhal van het Rijksmuseum. Joseph Cuypers zou begin twintigste eeuw in verschillende artikelen de toepassing van veel lichtdoorlatend glas in kerken bepleiten.1