Paterskerk te Eindhoven


De Paterskerk te Eindhoven

Voor een eerste indruk van dit herbestemmingsproject, scrol je naar beneden. Je kunt natuurlijk ook meteen surfen naar mijn presentatie om een beeld te krijgen van het interieur.

Paterskerk_BASE_01_20140416 (Large)
De Paterskerk te Eindhoven (1896-1898) met het heilig Hartbeeld hoog in de top van de toren. Deze riskante positie heeft het beeld de bijnaam bezorgd van Jezus waaghals, of Jezus de springer. Van een aangetrouwde oom hoorde ik dat de Amerikaanse soldaten die Eindhoven op 18 september 1944 bevrijdden, dachten dat het mr Philips was. Foto: Bas Gijselhart | BASEPHOTOGRAPHY (2014).

De Paterskerk maakt deel uit van het Augustijner klooster Mariënhage te Eindhoven. De Augustijnen en de gemeente Eindhoven trekken gezamenlijk op om een gedeeltelijke herbestemming te realiseren. Uitgangspunt is de marktconsultatie die in 2013 heeft plaatsgevonden. Als gevolg hiervan zijn coöperatie DELA uit Eindhoven en Kapellerput Conferentiehotel te Heeze uitgenodigd om een haalbaarheidsonderzoek op te stellen. Doordat een waardenstelling van de kerk nodig was, raakte ik bij het project betrokken. In principe gaat het om een erfgoedSWOT©, waarin niet alleen de waarden in kaart worden gebracht, maar ook een perspectief van de mogelijkheden wordt geschetst.1

Onlangs is een cassette opgeleverd met de volgende onderdelen:

  • Hubar, Bernadette van Hellenberg, De mantel der liefde, De Paterskerk te Eindhoven, ErfgoedSWOT©, onderdeel waardenstelling, Ohé en Laak 2014.
  • Hubar, Bernadette van Hellenberg, Met hart en ziel, De Paterskerk te Eindhoven, ErfgoedSWOT©, onderdeel perspectief, Ohé en Laak 2014.
  • Hubar, Bernadette van Hellenberg, Op de achtergrond, Werkdocument Paterskerk te Eindhoven, Bouwstenen erfgoedSWOT©, onderdeel waardenstelling, Ohé en Laak 2014.

De kern van het onderzoek is samengevat in de presentatie:

Inmiddels is het integrale haalbaarheidsonderzoek zover voltooid dat men kan starten met de besluitvorming over de voortzetting van het herbestemmingsvraagstuk. Dat dit een spannend moment is in het hele proces, is duidelijk. Wie geïnteresseerd is in dit project kan alvast zijn licht opsteken bij de Kennis- en projectbank Herbestemming van de RCE en de site van de gemeente Eindhoven.

Paterskerk te Eindhoven, altaar Nicolaas van Tolentino.
Paterskerk te Eindhoven, altaar van Nicolaas van Tolentijn (gedateerd circa 1900-1910). Hij was de heilige die de meeste bezoekers trok, met name vanwege de wonderbare genezingen van mens en dier (foto: Barbara Bonfrer van franken-pm.nl).

Wordt vervolgd!

B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


  1. Voor de erfgoedSWOT© zie dit item op deze site. 

Loading Facebook Comments ...

2 thoughts on “Paterskerk te Eindhoven

  1. Pingback: Weefsel - VanHellenbergHubar.org

  2. Pingback: Fotodocumentatie Paterskerk | VanHellenbergHubar.org

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *