Presentatie over de inrichting van de Paterskerk

Deze presentatie heb ik voor verschillende gremia gehouden in de aanloop van de ontwikkeling van de herbestemmingsplannen. Door middel van een erfgoedSWOT© zijn de verschillende pro’s en contra’s op een rij gezet. Het verhaal eindigt met een pleidooi voor de saldobenadering: iedere herbestemming gaat ten koste van waarden, maar brengt ook weer nieuwe kwaliteiten. Daartussen moet je balanceren met een open oog voor de aanwezige waarden van het kerkelijk erfgoed. Het probleem is dat buiten de erfgoedwereld het oog van het brede publiek vaak nog niet ver genoeg geopend is. Sensibiliseren is dus het motto!

En dat er heel wat te sensibiliseren valt, zie je in deze presentatie!

Een spannend project dat een modelvoorbeeld zou kunnen worden van dit type herbestemming!

B.1

Vloermozaïek Paterskerk Eindhoven Maria-altaar. Foto Barbara Bonfrèr, Karel Franken PM 2014.


  1. Voor de hoofdpagina van de Paterskerk volg: http://bit.ly/1ZvwgZJ. De verkorte link van deze presentatie is http://bit.ly/2aFPESQ.