Faits divers


De faits divers omvatten het gros van de gedichten en losse essays op deze site. Noem deze pagina dan ook zo, hoor ik je denken, maar dat gaat niet. De titel van een hoofdpagina gaat automatisch over naar de serie tabbladen die boven iedere pagina staan en die moet  kort blijven. Maar suggesties voor een alternatief zijn welkom!

Intussen heb ik hier onder dit tabblad ook het archief onder kunnen brengen van nieuwsbrieven en vervangen webpagina’s. Eenmaal archivaris …

Augustijnenklooster Eindhoven Charles Eyck circa 1933
Tijdens het onderzoek naar de Paterskerk ontdekte ik deze muurschildering van Charles Eyck in de refter van het augustijnerklooster Marienburg te Eindhoven (circa 1933). Het werk is dubbel onbekend: in het klooster wist men niet meer dat het van Charles Eyck is en in zijn tot dusver bekende oeuvrelijst komt het niet voor. Vergelijkbaar met wat Eyck in de kapel van de kweekschool te Zeist heeft gedaan, past hij een vorm van het historisch presens toe door de de gekruisigde Verlosser te omringen met augustijnen (links) en augustinessen (rechts) in de jaren dertig. Het opschrift op de banderol luidt: Ante omnia fratres carissimi, diligatur Deus, deinde proximus (Voor alles, zeer beminde broeders, wordt God bemind en vervolgens uw naaste). Liefde is het sleutelwoord van  Augustinus, zoals prachtig verwoord op de site van de orde, waar deze schildering eveneens staat afgebeeld. Aan het monumentale werk van Charles Eyck heb ik overigens veel aandacht besteed in De genade van de steiger.

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

BewarenBewaren

Loading Facebook Comments ...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *