Collectie webpagina’s


Waarom we deze opslag voor webpagina’s hebben gemaakt.

Soms lijk je met een grote boog om een probleem heen te gaan. En dat is wat we ogenschijnlijk doen met deze toegang op alle webpagina’s. Hoe technisch zal ik het maken? Laat ik het zo zeggen: we wilden de vrijheid hebben om te kunnen manoeuvreren met onze items zonder de SEO waarden en statistieken te verliezen. Dat gebeurt als je pagina’s verplaatst – door ze bijvoorbeeld onder een ander tabblad te rangschikken – waardoor vanzelf de URL verandert. En dan ben je al die gegevens kwijt. Nu zijn daar wel oplossingen voor, in de vorm van een ‘301 redirect’. WordPress biedt daar prima plugins voor en die werken goed, zelfs in combinatie met een verkorte link (zoals bit.ly).

Maar nu begreep ik uit mijn onderzoek naar de ‘301 redirect’ dat je niet teveel vertakkingen in je site structuur moet hebben: ‘Website hiërarchie is relevant, hoe meer overbodige lagen er zijn hoe meer je je content verstopt voor Google’.* Dat wil natuurlijk niemand, maar het blijft essentieel om optimaal over hiërarchische vrijheid te beschikken bij de indeling van je tabbladen. De oplossing lijkt ons om deze aparte paginaopslag op te zetten, analoog aan de blogs. Hier komen alle stukken te staan die niet geschikt zijn als blog en die we – net als de blogs – via een doorverwijspagina een plekje geven in de hiërarchie. Als we nu gaan schuiven, hoeven we alleen de doorverwijspagina te verplaatsen; en die is qua SEO en statistieken niet relevant.

Hoe zit het met verplaatste (tekst)bestanden, zoals PDF’s et cetera?

Dat probleem is niet minder groot, vooral omdat we verkorte links gebruiken in de bibliografieën op deze site en inmiddels ook in verschillende boeken (De nieuwe Bavo, De genade van de steiger). Daarvoor hebben we een concordans opgesteld met oude en nieuwe links. Ga maar eens kijken via deze link.

En losse fotobestanden?

We zijn – eind 2018 – nog maar net begonnen met permalinks voor onze foto’s op Gdrive. Of het in de praktijk vaak nodig zal zijn, staat nu nog niet vast. De meeste foto’s worden óf gebruikt in collages voor de sociale media óf hier op de site. In beide gevallen staan de credits vermeld. Een paar keer per jaar wordt een detail van een kunstwerk gebruikt, waarbij verwezen wordt naar een foto van het complete complete werk, zoals in het geval van het Geboorteraam van Joep Nicolas in de Kersteindejaarsbrief van 2018.* Het nu nog zeer bescheiden overzicht vind je onder deze link.

Wat deze exercitie gaat brengen, zal de tijd leren!

Wordt vervolgd!

B&M

Vragen? Stuur een mailtje naar post@vanhellenberghubar.org!


Het geboorteraam van Joep Nicolas

Detail Maria uit Geboorteraam Joep Nicolas, expositie Cuypershuis 2014-2015. Foto Marij Coenen 2014.

Detail Maria uit Geboorteraam Joep Nicolas, expositie Cuypershuis 2014-2015. Foto Marij Coenen 2014.

Dit detail van het Geboorteraam zou je ook ‘De blauwe madonna’ van Joep Nicolas kunnen noemen. Vanaf zijn eerste exposities werd de kunstenaar geroemd om zijn kleurtransposities: dat wil zeggen dat hij kleuren op een niet-realistische manier gebruikte om een bepaald idee, ’n gevoel of stemming op te roepen. Kunstenaars als Van Gogh en Cézanne hadden hiervoor de toon gezet. In de kunstkritiek werd dat destijds zowel beoordeeld in symbolistische, als in expressionistische termen. Nicolas heeft deze kunstgreep tot laat in zijn carrière in ere gehouden, zoals blijkt uit dit Geboorteraam dat dateert van 1967.

Het gaat om oeroude symboliek bij het blauw. Maria neemt de positie in van de archetypische moedergodin die gekleed gaat in het blauwe gewaad van de hemel. Maria wordt ook wel aangeduid als Koningin des hemels. Een kosmisch symbool dus, net zo kosmisch als dat van haar zoon die het Licht der wereld is, de zon. De mantel staat dus primair voor de hemelkoepel. Ondertussen is het wel zo dat dat het water van de zeeën als een spiegel het hemelblauw reflecteert. Overigens wordt Maria met meer kosmische elementen vergeleken, zoals de morgenster en de sterre der zee. Al die symbolen vind je voor een groot deel terug in de Litanie van Loreto.*

Meer hierover – de achtergronden van – het werk van Joep Nicolas is te vinden op deze website, waarop een deel van de paragraaf uit De genade van de steiger is overgenomen:

Bovenstaande informatie werd grosso modo eerder geplaatst bij de foto van ‘De blauwe madonna’ op Flickr.

Joep Nicolas, Geboorteraam (1967), expositie Cuypershuis 2014-2015. Foto Marij Coenen 2014.

Joep Nicolas, Geboorteraam (1967), expositie Cuypershuis 2014-2015. Het orkest rechtsboven is opgenomen in de Kersteindejaarsbrief van 2018.* Foto Marij Coenen 2014.