Wat is Bibliodoc?

Leestijd circa 2 minuten

Bibliodoc voedt het @Erfgoedverhaal!

Bibliodoc zit vol erfgoedverhalen! Ontwerp: Wolthera.info, 2014.

In de bibliotheek & documentatie (bibliodoc) van de onderzoeken die ik vanaf 1996 heb uitgevoerd zitten heel wat erfgoedverhalen die weer het fundament vormen voor andere erfgoedverhalen.

Voor een deel worden deze kosteloos ter beschikking gesteld, zoals je kunt zien in het virtueel magazijn. In dit depot zitten de bestanden die gewoon kunnen worden gedownload en, mits het auteursrecht geëerbiedigd wordt, vrijelijk verspreid kunnen worden. Dat laatste graag wel met behoud met de snelkoppelingen, omdat het interessant is om te volgen hoe de verspreiding plaatsvindt.

Daarnaast is het in de nabij toekomst de bedoeling om tegen een bescheiden contributie rapporten en onderzoeksgegevens vrij te geven. Het laatste segment bestaat voor een deel uit gescande literatuur, maar ook uit PDF’s van en snelkoppelingen naar informatie op het wereldwijde web. De rapporten maken deel uit van de educatieve uitgeverij van mijn werk vanaf 1996.

Onder bibliodoc valt ook het fotobeheer: behalve de teksten valt al het beeldmateriaal van Marij Coenen en van mij, onder de Creative Commons license, waardoor het zonder toestemming gedownload en verwerkt kan worden, zij het onder de beperking dat er geen commercieel gebruik van gemaakt mag worden. Sowieso hoort altijd de naam van de maker vermeld te worden en de herkomst, te weten deze site. Voor meer informatie surf naar http://bit.ly/Auteursrecht-VanHH2org en naar http://bit.ly/Copyright-CC-BY-NC-SA-4-0

Ben je er klaar voor?

B. ((Op het gebruik van Bibliodoc zijn ook de algemene disclaimers van deze site van toepassing. De verkorte link van dit item is http://bit.ly/Bibliodoc4U.))

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!