Van Res nova naar Vanhellenberghubar.org

Waarschijnlijk klikte je op een pagina van Res nova toen je hier terecht kwam. Maar het kan ook zijn dat je op zoek was naar fiscaalverhaal.nu of naar res-virens.nl en groenverbindingsplan.nl.

Ik zou zeggen, lees even verder, want dan begrijp je waarom je bij vanhellenberghubar.org uit bent gekomen.

Collage van enkele items uit de portfolio van Res nova
Collage van enkele items uit de portfolio, die ik ontwikkelde als partner en vennoot van Res nova.

Res nova — Res nova was het samenwerkingsverband dat ik in 2003 heb opgericht met enkele collega’s van Monumentenhuis Limburg. Na een productieve periode van tien jaar in wisselende samenstellingen heeft dit in 2013 opgehouden te bestaan. Soms word ik daar nog wel eens op aangesproken, want wat mensen zich vooral herinneren was … ‘jullie waren toch zo’n goed team’. Dat is heel plezierig om te horen, ook omdat dat klopt. Maar wat ook klopt, is dat mensen veranderen, andere inzichten ontwikkelen en ieder voor zich met nieuwe uitdagingen worden geconfronteerd. Dan ga je divergeren in plaats van convergeren. En zo groeit het moment waarop afscheid nemen aan de orde is.

Res-virens.nl en groenverbindingsplan.nl — Res nova heeft in de tien jaar van haar bestaan veel ruimtelijk onderzoek gedaan, ook in verband met het Planologisch erfgoedregime© (PER©). Zoals dat gaat met vaardigheden die je verder ontwikkelt, deed zich op een bepaald moment de vraag voor of we niet een vertaalslag zouden kunnen maken naar een concreet plan. Vooral op landschappelijk gebied deden zich kansen voor, waaraan we onder meer in de vaste rubriek voor vakblad Vitruvius aandacht hebben besteed. Ruimte en groen ontpopten tot een aparte cultuurhistorische specialiteit. Een van de eerste exercities op dit gebied voerde ik overigens zelf al in 1997 uit samen met Monumentenhuis Limburg voor het ECI-complex te Roermond. Een wel heel apart voorbeeld vormt het onderzoek naar het Kruiswegpark te Roermond, waar ik in 2006 de liturgische en iconografische analyse van de flora voor mijn rekening nam.*

ECI presentatie selectie 10 sep 2011_Bernadette
Bij de Open Monumentendag van 2011 gaf ik in de ECI te Roermond een korte inleiding over het cultuurhistorisch onderzoek naar dit complex. De analyse leverde verrassende vondsten op wat betreft de voor ons wat wonderlijke combinatie van industrie en tuinaanleg. Toch was dat in de negentiende eeuw allerminst ongewoon.

Fiscaalverhaal.nu — Een van de producten waarmee ik al tijdens mijn werk voor Monumentenhuis Limburg bezig was, was de ontwikkeling van Fiscaal verhaal© voor Rijksmonumenten. Met Res nova kregen we de kans om dit uit te voeren voor het rijksmonument Graeterhof te Swalmen. Dat was het begin van een lange reeks, waarbij we voor heel wat eigenaren een maximum aan aftrekbare onderhoudskosten hebben kunnen regelen. Dit gebeurde in goed overleg met Belastingdienst Bureau Monumentenpanden in Amersfoort, terwijl vervolgens met het NRF afspraken werden gemaakt voor de laagrentende lening. Door de systematiek is Fiscaal verhaal© als product van blijvende betekenis, tenzij het (nieuwe) kabinet de plannen doorzet om deze faciliteit af te schaffen. Dat zou spijtig zijn, omdat de aftrek een geweldige impuls vormt voor particulieren en dus een effectief instrument is binnen het nationale erfgoedbeheer. Met de juiste allianties heeft het in principe niets aan actualiteit verloren.

Fiscaal verhaal Stjieewieeg Res nova 2004 Fiscaal verhaal Neerstraat Clarissen Res nova 2006 Fiscaal verhaal Munsterstraat Res nova 2006
Vanaf 2003 heb ik verschillende keren Fiscaal verhaal© voor rijksmonumenten uitgevoerd. Enkele van de meest memorabele projecten zie je hier op een rij. Met de juiste allianties biedt dit product ook vandaag de dag de op maat gesneden onderlegger voor planontwikkeling, vergunningverlening en financiering.

Core business — De afgelopen dertig jaar heb ik met organisaties als het Cuypersgenootschap, Ad rem monumentorum, Monumentenhuis Limburg, Res nova en mijn huidige bedrijf heel wat wegen bewandeld, zoals wordt bevestigd door mijn biografie.* Daarom is het ook niet eenvoudig om slechts een bepaalde activiteit als mijn core business te benoemen. Zolang het erfgoed centraal staat, ben ik voor een breed scala aan uitdagingen in. Daarbij werk ik graag én goed in teamverband, maar ook projecten die de concentratie van een solist vergen kan ik prima behappen. Zonder me daar op voor te willen laten staan, heb ik de afgelopen decennia laten zien dat ik een zeldzame flair heb om vondsten te doen en over een breed veld verbindingen te leggen, of dat nu gaat om cultuurhistorisch onderzoek of het bedenken van nieuwe producten en methodes. Het resultaat daarvan wil ik graag delen.

Wie geïnteresseerd is om met mij te werken kan altijd terecht voor een vrijblijvend gesprek, of dat nu analoog is – vis à vis – of digitaal per telefoon of een videogesprek: 06 513 87 805.

Bernadette

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!

_____________________

Gerelateerde onderwerpen

Met één klik op de afbeelding ga je naar …

Bernadette met 'De genade van de steiger in haar hand'  Se non è vero Bibliodoc

Post scriptum

Het teken * in de bovenstaande tekst staat voor de volgende informatie:

  • De presentatie over de ECI te Roermond bij gelegenheid van de Open Monumentendag 2011 kan bekeken worden via deze link.
  • Voor het Kruiswegpark te Roermond volg deze link.
  • Voor mijn biografie volg deze link.
  • Meer weten over hoe ik werk? Kijk dan eens bij mijn Algemene voorwaarden.
  • Verkorte link van dit item: http://wp.me/P4eh3s-1oi of http://bit.ly/1QPcaIy

← Terug naar de hoofdpagina!