Cuypers assortiment


Cuypers4all
Arbeid & Bezieling bij het Rijksmuseum (proefschrift)
Jeroen Bosch in het Rijksmuseum


Cuypers assortiment

Cuypers assortiment — Onder deze naam komen allerlei stukken langs die te maken hebben met Pierre J.H. Cuypers en een enkele keer ook zijn zoon Joseph. Waarom een enkele keer? Omdat de meeste items die over hem gaan, een plaatsje kregen en krijgen bij de retroacta van de Joseph Cuypers Collectie. Hoewel Thijm – Jozef Alberdingk Thijm wel te verstaan – eigenlijk een eigen rubriek verdiend, is ook zijn gedachtegoed en nalatenschap in deze rubriek te vinden. De grote ontbrekende figuur in dit gezelschap is Cuypers’ vrouw, Nenny (Antoinette) Alberdingk Thijm. Dat is geen goede zaak, want zonder haar had Pierre Cuypers nooit die groeispurt kunnen maken, waardoor hij van een bakkerszoon doctor Cuypers werd. Hopelijk gaat dit veranderen.

Cuypers, zijn familie, netwerk en zijn geestverwanten komen met grote regelmaat aan de orde op onze Facebookpagina: http://bit.ly/VanHHOrg2FB

* Volg deze directe link voor dit item.

Ga eens kijken en ‘like’ de pagina, zodat de berichten over Joseph Cuypers en dit project een nog grotere actieradius bereiken!

B.

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!