Interbellumdatabase

Tijdens het onderzoek voor De genade van de steiger is een spreadsheet opgesteld als hulpmiddel om een zo overzichtelijk mogelijk beeld te krijgen van de kunstwerken die we zijn tegengekomen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) heeft zich voorgenomen om hieruit een database van monumentale kunstenaars technisch te ontwikkelen. In de komende jaren staan verschillende van dit soort on line raadpleegbare gegevensbanken bij de RCE op het programma.

Meer weten? Lees mijn post van 31 januari 2014 onder deze link, waar een van de schilders uit het spreadsheet naar voren gehaald wordt.

A. Federle in de oud-katholieke Gertrudiskerk te Utrecht (1932).

A. Federle schilderde de integrale Beuroner geïnspireerde uitmonstering van de oud-katholieke Gertrudiskerk in Utrecht (1932). Federle was afkomstig uit Kleef en werkte in Nederland vaak samen met Andries Koster. Hij paste al in een zeer vroeg stadium keimverf toe.

Verkorte link van dit item: http://wp.me/P4eh3s-ga