Werk in uitvoering

Detail Laatste Avondmaal van Jan Dunselman in de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam, circa 1922. Foto bvhh.nu 2017.
De steigers in de apsis van de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam met het Laatste Avondmaal van Jan Dunselman (1863-1931).  Hoe vreemd het ook klinkt, met name hierboven speelt zich mijn laatste publicatie af. Foto bvhh.nu 2017.

De volgende projecten en activiteiten zijn in uitvoering:

 • Schrijfopdracht levensschets/biografie Joseph Cuypers, ten behoeve waarvan het persoonsarchief op het gemeentearchief van Roermond wordt geïnventariseerd. Afhankelijk van de fondsenwerving zal het resultaat verschijnen als een E-boek of een fysiek boek.
 • Jurylid voor de Inspiratieprijs 2018 voor monumenten van het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg. Zie hiervoor met name de berichten op mijn Facebookpagina Van Hellenberg Hubar, Kunst Cultuur & Erfgoed.
 • Beknopte scan van de potentie aan verhalen bij de Martinuskerk te Beek in het kader van de gedeeltelijke herbestemming.
 • Voorbereiding fondsenwerving voor het Cuypersgenootschap in het kader van de transitie naar een 2.0. platform en het bereiken van de doelgroep, in samenwerking met Menno Heling van If then is now. Hoewel onze rapporten al goedgekeurd waren door het bestuur en de ALV, durft men de transitie niet aan uit gebrek aan vertrouwen in de uitkomst. Dit ondanks het feit dat er twee perspectiefvolle rapporten liggen.
 • Opzetten van een platform @kerkverhalen naar aanleiding van de bijeenkomst in Alkmaar, 12 mei 2016, georganiseerd met if then is now: De kerk in het midden. Hoe je met verhalen kerkelijk erfgoed helpt: http://bit.ly/ITIN-kerkverhalen | http://bit.ly/KihM-alg. Lees hier het interview met het Christelijk Weekblad over dit project: http://bit.ly/2972MzH

 • Het opstellen van twee brochures op basis van De genade van de steiger in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De kopij is ingeleverd en het wachten is nu op de uitvoering.
 • Nader onderzoek in het kader van de herbestemming van Hoogcruts te Margraten, als vervolg op de verkenning uit 2010. De subsidietoekenning is in de loop van maart 2018 bekend gemaakt. Dit werk wordt uitgevoerd als coproductie met Don Rackham van Res nova monumenten.

In de pijplijn

 • Boek werkzaamheden Friso Woudstra 2009-2019.
 • Uitgave selectie gedichten in eigen beheer.
 • Bijdrage reeks kleine monografieën WBooks.

Recent of al wat langer voltooid

 • Het onderzoek in het kader van de herbestemmingssubsidie voor de Martinuskerk van Beek, ontworpen door de Rijnlandse architect Lambert van Fisenne en na zijn dood uitgebreid door … jawel, Joseph Cuypers en Jan Stuyt.
 • Het E-boek over de schilderingen van Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken naar Kees Dunselman – die hij weer deels naar het ontwerp van zijn broer Jan uitvoerde – in de koortravee en apsis van de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.
 • Het schrijven van waardestellingen in het kader van #KunstinBreda, waarover je onder deze link meer vindt: http://bit.ly/KunstinBreda-VHHorg, inclusief de updates op Twitter via de hashtag #KunstinBreda.

Joep Nicolas Breda

Meer weten over wat ik vanaf 1996 heb gedaan? Ga naar het item In vogelvlucht onder het tabblad Projecten.

B.1

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


 1. Verkorte link van dit item: http://bit.ly/1Zvd3Y1