Werk in uitvoering

Detail Laatste Avondmaal van Jan Dunselman in de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam, circa 1922. Foto bvhh.nu 2017.
De steigers in de apsis van de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam met het Laatste Avondmaal van Jan Dunselman (1863-1931).  Hoe vreemd het ook klinkt, met name hierboven speelt zich mijn laatste publicatie af. Foto bvhh.nu 2017.

De volgende projecten en activiteiten zijn in uitvoering:

  • Schrijfopdracht Joseph Cuypers Collectie, ten behoeve waarvan het persoonsarchief op het gemeentearchief van Roermond wordt geïnventariseerd. Afhankelijk van de fondsenwerving zal het resultaat verschijnen als een E-boek of een fysiek boek of misschien wel allebei.
  • Het opstellen van twee brochures op basis van De genade van de steiger in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De eerste wordt binnenkort on line gezet op de site van de RCE. Maar je kunt die ook hier downloaden!
  • Collegiale toets van de cultuur- en bouwhistorisch analyse van de Steentjeskerk te Eindhoven, uitgevoerd door Don Rackham van Res nova monumenten. Een fantastisch onderzoek dat opnieuw laat zien hoe innovatief het eclecticisme in het interbellum was, zowel architectonisch als iconografisch. De Liturgische beweging in katholiek Nederland heeft heel wat gebracht!
  • Nader onderzoek in het kader van de herbestemming van Hoogcruts te Margraten, als vervolg op de verkenning uit 2010. De subsidietoekenning is in de loop van maart 2018 bekend gemaakt. Dit werk wordt uitgevoerd als coproductie met Don Rackham van Res nova monumenten.

In de pijplijn

  • Uitgave selectie gedichten in eigen beheer.
  • Bijdrage reeks kleine monografieën WBooks.

Recent of al wat langer voltooid

  • Het onderzoek in het kader van de herbestemmingssubsidie voor de Martinuskerk van Beek, ontworpen door de Rijnlandse architect Lambert van Fisenne en na zijn dood uitgebreid door … jawel, Joseph Cuypers en Jan Stuyt.
  • Het E-boek over de schilderingen van Jojanneke Post van Davique Sierschilderwerken naar Kees Dunselman – die hij weer deels naar het ontwerp van zijn broer Jan uitvoerde – in de koortravee en apsis van de Laurentius & Elisabeth Kathedraal te Rotterdam.
  • Het schrijven van waardestellingen in het kader van #KunstinBreda, waarover je onder deze link meer vindt: http://bit.ly/KunstinBreda-VHHorg, inclusief de updates op Twitter via de hashtag #KunstinBreda.

Meer weten over wat ik vanaf 1996 heb gedaan? Ga naar het item In vogelvlucht onder het tabblad Projecten.

B.1

Vragen? Stuur een mailtje naar bernadette@vanhellenberghubar.org!


  1. Verkorte link van dit item: http://bit.ly/1Zvd3Y1